Ezt sem titkolhatja már el a NAV áfaellenőrzéskor

Publikálva: 2014-09-29

Korlátozás nélkül betekinthet az adózó, illetve a képviselője az adóhatóság nemzetközi megkereséseibe és az arra adott válaszokba – döntött a nyári ítélkezési szünet előtti hajrában a Kúria. Az ellenőrzött vállalkozások tehát már az eljárási szakaszban, a jegyzőkönyv elkészülte előtt megismerhetik a külföldi adóhatóság által adott válaszokat.

Cikk folytatása >>

Reklámadó: fogynak a kérdések

Publikálva: 2014-09-27

A 2014. július 15-én kihirdetett végleges jogszabályszöveg szűkszavúsága számos ponton bizonytalanságot hagyott az adókötelezettség tárgyát, az adóalanyok körét és az adminisztrációs kötelezettségeket tekintve, de az elmúlt hetekben sok mindenre fény derült.

Cikk folytatása >>

Az adóstársat is támogathatja a munkaadó!

Publikálva: 2014-09-17

Tulajdonos adóstárs esetén akár a fennálló teljes hitelösszeg kiváltható adómentes munkáltatói támogatással

A munkavállalója részére a munkáltató adómentes támogatást nyújthat hitelintézet vagy a kincstár útján – egyebek között – hitelintézettől (pénzügyi vállalkozástól) vagy korábbi munkáltatótól lakáscélú felhasználásra felvett hitel visszafizetésére, törlesztésére és a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetésére a személyi jövedelemadóról szóló (Szja) törvény 1. számú mellékletének 2.7. és 9.3. alpontja szerint.

Cikk folytatása >>

Székhelyváltozás hatása az áfa visszaigénylésre, számlázásra

Publikálva: 2014-09-14

Ha a taggyűlés döntött a székhely megváltoztatásáról jogos kérdésként merül fel, hogy mikortól kell megkövetelni a partnerektól, hogy a beérkezett számlán az új székhely szerepeljen és az, hogy ez hogyan hat az áfa visszaigénylésre.

Cikk folytatása >>

Fontos határidő szeptember 15.

Publikálva: 2014-09-08

Fontos határidő szeptember 15.

A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény értelmében az önkormányzatok jogosultak arra, hogy helyi adókat vezessenek be.

A törvény szerint az önkormányzatok jogosultak
– vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó),
– kommunális jellegű adók (magánszemély kommunális adója, idegenforgalmi adó),
– és a helyi iparűzési adó kivetésére.

A helyi sajátosságokhoz igazodóan az adó mértékét, egyes adómentességeket megállapító helyi adó rendeletek az adott települések polgármesteri hivatalaiban és az önkormányzatok honlapján megtekinthetők.
A helyi adókon kívül még az önkormányzati adókhoz tartozik a gépjárműadó (vagy teljesítményadó), és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó is.
Az építményadó, a telekadó, a magánszemély kommunális adója, és az idegenforgalmi adó megfizetése két egyenlő részletben, adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig esedékes.

Szintén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény határozza meg az iparűzési adó szabályait.
Az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni az önkormányzati adóhatóságnál. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be.
Az adózót félévi részletekben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig adóelőleg-fizetési kötelezettség terheli.
A vállalkozónak az iparűzési adóelőleget – az egyszeres könyvvezetésre kötelezett kivételével – a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészítenie. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét 100 forintra kerekítve, az adóévet követő év május 31-éig kell megfizetni, illetőleg ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

Gépjárműadó
A gépjárműadóról szóló, többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény rendelkezései értelmében a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű után gépjárműadót kell fizetni.
A gépjárműadót (vagy más nevén teljesítményadót) a helyi, illetve kerületi önkormányzatok szedik be, amelyről határozatban értesítik az adózót. Az éves összegét két részletben kell megfizetni március 15-ig, és szeptember 15-ig.

Erre kell figyelni az új kasszáknál!

Publikálva: 2014-09-04

Számos változást hoz a kereskedők életében az online pénztárgépek üzemeltetése. Ez nemcsak a napi használatra vonatkozik, hanem a karbantartási, szervizelési szabályokra is. Az alábbiakban összefoglaljuk, mire kell figyelniük az üzemeltetőknek. Az egyik legfontosabb változás, hogy a rendelet értelmében a pénztárgépnaplót a kereskedő köteles vezetni és megőrizni az adómegállapítási jog elévüléséig. Korábban annak szakszerű kitöltése a szerviz, illetve a forgalmazó feladata volt. Aki részletesen szeretné tanulmányozni a kasszákról szóló miniszteri rendelet szövegét, itt elérheti.

Cikk folytatása >>

Számlázó program bejelentése a NAV-nak.

Publikálva: 2014-09-03

Így jelenthető be a számlázó program

A nyomtatvány október 1-től nyújtható be elektronikus úton, vagy papír alapon – derül ki a NAV részletes tájékoztatójából.

A bejelentési kötelezettség kiterjed azokra a többfunkciós informatikai megoldásokra is – pl. komplex ügyviteli rendszerek – amelyek más funkciók mellett számla kibocsátására is alkalmasak – figyelmeztet a NAV a tájékoztatójában. Online számlázó rendszer alatt a hálózaton keresztül elérhető, számlázó szolgáltatást nyújtó rendszer értendő – teszi világossá az adóhatóság.

A már használatban lévő számlázó programok, igénybe vett online számlázó rendszerek, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait 2014. november 15-ig kell bejelenteni. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését ugyancsak 2014. november 15-ig kell az adóhatósághoz bejelenteni.
Egyéb esetekben a rendeltetésszerű használatbavételből, illetve használatból való kivonásától számított 30 napon belül kell a bejelentést megtenni.

A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, illetőleg papír alapon nyújtható be 2014. október 1-től az állami adóhatóságnak