Külföldre megy dolgozni? El ne felejtse bejelenteni!

Publikálva: 2015-04-23

Sokan azok közül, akik külföldre mennek dolgozni, a számos intézkedés közepette vagy megfeledkeznek róla, vagy nem is tudják, hogy a külföldi keresőtevékenységet be kell jelenteni az egészségbiztosítónak. Milyen esetben, hol, és miért kell ezt a kötelezettséget teljesíteni?

Az egészségbiztosítási törvény szerint a taj számmal rendelkező személy, aki

– valamely EGT tagállamban, illetve
– Svájcban, valamint
– a Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított,

köteles a külföldön létrejött biztosítását 15 napon belül bejelenteni az egészségbiztosítónak.

Azaz, ha valaki például Németországba megy keresőtevékenységet folytatni, akkor ezt köteles bejelenteni a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének. A külföldi munkavállalást a „Bejelentő lap taj számmal rendelkező magyar állampolgár részére, aki EGT tagállamban és egyezményes államban biztosított személy” című nyomtatványon kell bejelenteni, amelyet ahttp://www.oep.hu/data/cms985173/NEU.70.K.pdf oldalról lehet letölteni.

A bejelentés azt eredményezi, hogy arra az időre, amíg a bejelentést tett személy az EGT területén lévő valamelyik országban vagy Svájcban dolgozik, illetve Magyarországgal tb-egyezményt kötött másik államban folytat keresőtevékenységet, addig a taj számát ideiglenesen érvénytelenítik.

A taj szám ideiglenes érvénytelenítése azt jelenti, hogy az érintett magánszemély a taj számával nem tud Magyarországon egészségügyi szolgáltatást igénybe venni. Ellenben nem is köteles megfizetni a havi 6 930 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot, még akkor sem, ha a magyar lakcíme megmarad.

Kérdésként merülhet fel, hogy ez esetben hogyan kaphat mégis egészségügyi szolgáltatást, ha hazajön Magyarországra, és eközben beteg lesz?

A németországi munkavégzésnél maradva, ez esetben a magánszemély Németországban lesz biztosított, ahol igényelheti az európai egészségbiztosítási kártyát. A kártya alapján Magyarországon orvosilag szükséges ellátást fog kapni.

Továbbá lehetősége van arra is a példában említett, Németországban keresőtevékenységet folytató személynek – ha Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik –, hogy a német biztosítótól igényelje az S1 nyomtatványt. Az S1 nyomtatványt a német biztosító megküldi a magánszemély magyar lakóhelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének, ahol azt bejegyzik, és azt követően a Németországban dolgozó személy már a magyar taj száma alapján igénybe veheti a teljes körű egészségügyi szolgáltatást Magyarországon (azaz jogosult lesz a tb-ellátás keretében orvosi ellátásra, támogatottan gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre, gyógyfürdőre).

Mindez azért valósulhat meg, mert az S1 nyomtatvány kiállításával a biztosítás helye szerinti ország vállalja, hogy a lakóhely szerinti országban igénybe vett társadalombiztosítási egészségügyi szolgáltatás árát megtéríti a lakóhely szerinti országnak.

Megjegyzés: Nagy-Britanniában, Írországban, illetve Olaszországban nem állítanak ki S1 nyomtatványt!

Kérdés lehet továbbá, hogy melyek azok az országok, ahol, ha keresőtevékenységet folytatunk, akkor azt be kell jelenteni?

Ezek az országok/államok a következők:

– Amerikai kontinensen: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Québec

– Ázsiában: India, Mongólia, Dél-Korea, Japán

– Ausztrália

– Európában: Európai Gazdasági Térség országai, Svájc, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Moldova, Ukrajna, Szerbia, Koszovó, Macedónia, továbbá Oroszország és Törökország.

Honnan értesül az egészségbiztosító arról, hogy a külföldi keresőtevékenység lezárult?

Az egészségbiztosítási törvény alapján azt is be kell jelenteni a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének, ha a külföldön létrejött biztosítás megszűnik. Erre a biztosítás megszűnését követő 15 napon belül kell sort keríteni.

Mi történik, ha valaki nem jelenti be, vagy késedelmesen jelenti be a külföldi keresőtevékenységet?

Az egészségbiztosítási törvény alapján, ha a külföldi keresőtevékenységet folytató a taj számának érvénytelenítését megelőzően úgy vett igénybe egészségügyi szolgáltatást, hogy annak igénybevételére nem volt jogosult, akkor köteles az egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeit megtéríteni.

Azaz, ha a külföldi biztosítási jogviszony alapján az EU-kártyával lehetett volna igénybe venni az ellátást Magyarországon, ennek ellenére a taj szám alapján például műtétre került sor, majd ennek kapcsán támogatottan gyógyszert kapott a beteg és rehabilitációs kezelésekre is járt, amelyre a biztosító tegyük fel 200 ezer forintot fizetett ki, akkor a beteg köteles ezt az összeget visszafizetni az egészségbiztosítónak.

Továbbá a bejelentést azért is meg kell tenni, mert az egészségbiztosítási törvény azt is szabályozza, hogy azt a személyt, aki a bejelentési kötelezettséget nem, vagy késedelmesen teljesíti, a biztosító 10 ezertől 100 ezer forintig terjedő összegű – az elkövetett mulasztással arányos – mulasztási bírság megfizetésére kötelezheti (1997. évi LXXXIII. törvény 80. paragrafus (6) bekezdése). Tájékoztatásul megjegyzem, hogy a mulasztási bírsággal szemben van helye fellebbezésnek.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather