Növekedési adóhitel folytatás

Publikálva: 2015-09-04

Hogyan lehet a növekedési adóhitelből tényleges adókedvezmény?

Úgy, hogy a növekedési adóhitelről benyújtott nyilatkozatot követő két évben a társaság beruházást és létszámnövelést valósít meg.

Milyen feltételei vannak?

A növekedési adóhitelre vonatkozó nyilatkozatot követő két adóévben beruházást és létszámnövelést kell megvalósítani. Ebben az esetben a még esedékessé nem vált növekedési adóhitel összege csökkenthető.

Beruházás

 • az adózó által beszerzett vagy előállított, még használatba nem vett tárgyi eszköz beruházás esetén lehet igénybe venni
 • olyan tárgyi eszközök beruházására vonatkozik, amelyekre terv szerinti értékcsökkenés számolható el
 • a kedvezmény igénybevételénél figyelembe vett tárgyi eszközök értékcsökkenését, adótörvény szerint már elszámolt értékcsökkenésnek kell tekinteni

Létszámnövelés

 • az adóév utolsó napján, a megelőző adóév utolsó napján fennálló állapothoz képest kell növekedést elérni
 • a várható létszámnövekményt év közben is figyelembe lehet venni a növekedési adóhitel csökkentés számításakor
 • ha az adózó várható létszámnövekmény alapján érvényesített kedvezményt és az adóév utolsó napján a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma nem haladja meg a megelőző adóév utolsó napján fennálló létszámot, akkor köteles visszafizetni a nem teljesített létszámnövekmény és 10 millió forint szorzata 19%-ának megfelelő összeget
 • a létszámnövekedéssel érintett új munkahelyeket, legalább két éven keresztül az érintett régióban fenn kell tartani
 • amennyiben a kedvezmény meghatározásánál figyelembe vett foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma csökken, az adózó köteles visszafizetni a nem teljesített létszámnövekmény és 10 millió forint szorzata 19%-ának megfelelő összeget

Mi zárja ki a kedvezmény alkalmazását?

 • ha a társaság, beruházásra vonatkozó adókedvezményt vesz igénybe (adóalap kedvezményt lehet, az nem kizáró ok)
 • ha művészeti, film, látvány-csapatsport támogatásáról, nyilatkozattal rendelkezett a társasági adóelőleg megfizetésével kapcsolatosan

Hogyan számítjuk ki a kedvezményt?

 • A beruházási érték 19%-át megszorozzuk a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának növekményével és 10 millió forinttal.
 • A kedvezmény nem lehet több, mint a növekedési adóhitelre jutó adó – esedékessé nem vált összegének – 70%-a

Növekedési adóhitel, amit már a 2015. adóévre is alkalmazni lehet!

Publikálva: 2015-09-03

Ezt a kedvezményt azok a társaságok vehetik igénybe, amelyek

 • a kedvezmény igénybevételének éve legalább a negyedik adóévük
 • ebben az időszakban nem vett részt átalakulásban, szétválásban és nem egyesült
 • adóévi adózás előtti eredményének a megelőző adóévi adózás előtti eredményét meghaladó része (a továbbiakban: növekedési adóhitel) eléri vagy meghaladja az adózó megelőző adóévi adózás előtti eredménye abszolút értékének az ötszörösét
 • az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig (december 20.) az adóhatóság részére nyilatkozik arról, hogy a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket kívánja alkalmazni,

Cikk folytatása >>